Γλωσσοδέτες

1. Σώσος και Σωσώ σοι τόνδ' ανέθηκε,
Σώσος μεν σωθείς, Σωσώ δ' ότι
Σώσος εσώθη.
------------
2. Παρεμπιπτόντως, επί του παρόντος όντος, διεπιστώθη πονόδοντος, και διετάχθη κατεπειγόντως, η εξαγωγή του οδόντος
-----------
3. Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε;- Του νεροβαρελοδέτη ο γιος.
---------------
4. Η μάννα μου η ασπρογούνα,
η μάννα μου η μαυρογούνα,
άσπρο μαύρο το γουνί της
και το παραγούνι της.
-----------
5. Eκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλοπελεκητή ποιός τη μολυβδοκοντυλοπελεκούσε; O γιός του μολυβδοκοντυλοπελεκητή. Nα'χα κι εγώ τα σύνεργα τα μύνεργα του γιού του μολυβδοκοντυλοπελεκητή να τη μολυβδοκοντυλοπελεκούσα καλύτερα απ΄το γιο του μολυβδοκοντυλοπελεκητή.
---------
6. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη.
---------------
7. Η μάνα μου η μαυροβουνού, ψωμί σφελίδες μοίραζε.
----------
8. Ο ρουμπής, ο κουμπής, ο ρουμποκομπολογής βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.
-------------
9. Κάτω από την πυθαρόπλακα,
την πυθαρόπλακά μας,
κάθεται νούμι και νούμι και νούμι
και νούμι και νουμάκι,
πάω να πιάσω το νούμι
και φεύγει το νουμάκι.
---------------
10. Εις υγείαν στον τραπεζογυροκαρεκλοκαθιζόμενον.
------------
11. Ο κόπρος ο παντακόκοπρος, που κόπρευε και μούλευε τα παντακοκοπρομούμουλα.
----------------
12. Φίλε, φέρε φίλους, φάτε, φύγετε!
---------
13. Φτου σκωληκομερμυγκότρυπα (σκουληκομυρμηγκότρυπα)
--------------
14. τυφλός τα τ' ώτα, τον τε νουν, τα τ' όμματ' εί.
-----------------
15. Ακούμπα Κούλα, όλα τα μπαούλα.
------------
16. H τζίτζαινα, η μίτζαινα, η τζιτζιμιτζιχότζαινα, η Δέσποινά μου ανέβηκε στη τζίτζαινα, στη μίτζαινα, στη τζιτζιμιτζιχότζαινα, και έκοψε τον καρπον της τζίτζαινης, την μίτζαινης, την τζιτζιμιτζιχότζαινης.
-----------------
17. Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;
------------
18. Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
----------
19. Καπνός παντοπάνκαπνος
-------------
20. Αναποδογυροκαρυδοταυλόπαγκος.
---------------
21. Ο γιος του Ρουμπή, του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή, βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει, και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.
-----------------
22. Σιδηροδρομικός σταθμός του Σιδηροκάστρου
---------
23. Τρεις σπανοί Ισπανοί, εις πανί ισπανικόν ιππικόν ζωγραφίζουν.
----------
24. Κοράλλι, μικροκόραλλο και μικροκοραλλάκι
Κοράλλι, ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι
----------
25. Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά. Πάει ο σκύλος ο διπλός, ο διπλογυρι-γυριστός, να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά.
---------
26. Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη. Κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμενη.
---------------
27. Μια τίγρη με τρία τιγράκια.
------------
28. Τ΄ς εντσαν τ΄ς αλλοι; Τ΄ς εντσαν! Σαν τ΄ς εντσαν τι;
-----------------
29. Kαλημέρα, καμηλιέρη. Kαμηλιέρη, καλημέρα.
----------------
30. Aνέβηκα στη μιτσιριά στη τσιτσιριά στη τσιτσιχομιτσιριά να κόψω μίτσιρα τσίτσιρα τσιτσιχομιτσιχότσιρα και έσπασε η μιτσιριά η τσιτσιριά η τσιτσιχομιτσιριά και μου έπεσαν τα τσίτσιρα τα μίτσιρα τα τσιτσιχομιτσιχότσιρα.
-----------------
31. Άσπρη πέτρα ξεξασπρη στον ήλιο ξεξασπρόττερη, όποιος την πει καλλύτερα τζιείνος εν ο καθαρόγλωσσος
------------
32. Βαρέλι, ωεροβάρελο
ποιος σε νεροβαρελόδεσε;
Ο γιος του νεροβαρελοδέτη με νεροβαρελοβάρεσε
Να ΄χα γω τα σύνεργα
του γιού του νεροβαρελοδετή,
καλύτερα θα σε νεροβαρελόδενα
----------------
33. Τρεις τίγρεις και τρία τιγράκια τρέχουν, τρία τιγράκια και τρεις τίγρεις τρώνε.
------------
34. Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε ποιος το ξεκαρεκλοποδιάριασε ο ξεκαρεκλοποδαράς.
-----------------
35. Ανασήκωσε την πλάκα κι αν με εύρεις απο κάτω ανεμιδιγάδισέ με.
------------
36. Οι σπανοί Ισπανοί εις πανί εζωγράφισαν ισπανικόν στρατόν εις πανικόν.
-------------
37. Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο
-------------
38. Έφαγα και χόρτασα, ζεστά ξερά σκαστά κουκιά, με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα
-----------
39. Πάγκος δίπαγκος τρίπαγκος τετραδοταβλόπαγκος!
-------------
40. Κάστανα βραστά σκαστά με τη βραστή σκαστή κουτάλα.
---------
41. Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα.
-----------------
42. Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα
--------------
43. Το ξίδι του Ξέρξη ξίδιασε
----------
44. Στου παππού μου τη ζωνάρα μια χοντρή χοντρή ξωμπλάρα που την εχοντροξώμπλιασε του χοντροξώμπλη η μάνα.
------------
45. Από τα ύψη τ΄ ουρανού
πέφτει τ΄ αυγό του γερανού,
τσακίζει πέντε μάρμαρα,
μαρμαρομαυρομάρμαρα, μαυρομάρμαρα.
------------
46. Ο τζίτζιρας, ο μίτζιρας, ο τζιτζιμιτζιχότζιρας,
ανέβηκε στη τζιτζιριά, στη μιτζιριά, στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά,
κι έκοψε τα τζίτζιρα, τα μίτζιρα, τα τζιτζιμιτζιχότζιρα.
----------
47. Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο. Φίλε φύλαγε το φύλλο, μην το δώσεις σε άλλο φίλο.
----------------
48. Ρερητόρευκα το ρερητορευμένο ρω.
----------
49. Της αλεπούς ο νούρλαρος πως δεν εξεκαυκαλοξεκουμποθηλυκαθρώθη; Τουτη η στράτα κι΄ άλλη μία, όλο μουλαραχναριά. Της αλεπούς η ουρά εφτά φορές εξεφηκαροκομπομανικοθηλυκώθηκε.
------------
50. Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά.
--------------
51. Του το 'πα του παπού μου.
--------------
52. Γιατρέ, γιαούρτι τρώω.
---------
53. Πέφτη έπεσε το πεύκο, Πέφτη πέφτει ο πεύκος κάτω.
---------
54. Μια εκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, ποιος την μολυβδοκοντυλογλυπτοπελέκησε; Ο γιος του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή; Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα του γιου του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκούσα καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή.
----------------
55. Φάλαινα, φαλαινάκι
----------------
56. Ανέβηκα στην τζιτζιριά, τήν μιτζιριά, τήν τζιτζιμιτζιχοτζιριά, κι έφαγα τζίτζιρα, μίτζιρα, τζιτζιμιτζιχότζιρα.
[x]