Γλωσσοδέτες

  • Νέος
  • Μικρός
  • Αβγ
  • Κανονικός

Ανέβηκα στην τζιτζιριά, τήν μιτζιριά, τήν τζιτζιμιτζιχοτζιριά, κι έφαγα τζίτζιρα, μίτζιρα, τζιτζιμιτζιχότζιρα.

---------

Φάλαινα, φαλαινάκι

----------------

Μια εκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, ποιος την μολυβδοκοντυλογλυπτοπελέκησε; Ο γιος του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή; Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα του γιου του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκούσα καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή.

----------------

Πέφτη έπεσε το πεύκο, Πέφτη πέφτει ο πεύκος κάτω.

---------

Γιατρέ, γιαούρτι τρώω.

---------

Του το 'πα του παπού μου.

--------------

Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά.

--------------

Της αλεπούς ο νούρλαρος πως δεν εξεκαυκαλοξεκουμποθηλυκαθρώθη; Τουτη η στράτα κι΄ άλλη μία, όλο μουλαραχναριά. Της αλεπούς η ουρά εφτά φορές εξεφηκαροκομπομανικοθηλυκώθηκε.

------------

Ρερητόρευκα το ρερητορευμένο ρω.

----------

Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο. Φίλε φύλαγε το φύλλο, μην το δώσεις σε άλλο φίλο.

----------------

Ο τζίτζιρας, ο μίτζιρας, ο τζιτζιμιτζιχότζιρας,
ανέβηκε στη τζιτζιριά, στη μιτζιριά, στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά,
κι έκοψε τα τζίτζιρα, τα μίτζιρα, τα τζιτζιμιτζιχότζιρα.

----------

Από τα ύψη τ΄ ουρανού
πέφτει τ΄ αυγό του γερανού,
τσακίζει πέντε μάρμαρα,
μαρμαρομαυρομάρμαρα, μαυρομάρμαρα.

------------

Στου παππού μου τη ζωνάρα μια χοντρή χοντρή ξωμπλάρα που την εχοντροξώμπλιασε του χοντροξώμπλη η μάνα.

------------

Το ξίδι του Ξέρξη ξίδιασε

----------

Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα

--------------

Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα.

-----------------

Κάστανα βραστά σκαστά με τη βραστή σκαστή κουτάλα.

---------

Πάγκος δίπαγκος τρίπαγκος τετραδοταβλόπαγκος!

-------------

Έφαγα και χόρτασα, ζεστά ξερά σκαστά κουκιά, με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα

-----------

Νερό, λινάρι, νερολίναρο, νεροκαθαρολίναρο

-------------

Οι σπανοί Ισπανοί εις πανί εζωγράφισαν ισπανικόν στρατόν εις πανικόν.

-------------

Ανασήκωσε την πλάκα κι αν με εύρεις απο κάτω ανεμιδιγάδισέ με.

------------

Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε ποιος το ξεκαρεκλοποδιάριασε ο ξεκαρεκλοποδαράς.

-----------------

Τρεις τίγρεις και τρία τιγράκια τρέχουν, τρία τιγράκια και τρεις τίγρεις τρώνε.

------------

Βαρέλι, ωεροβάρελο
ποιος σε νεροβαρελόδεσε;
Ο γιος του νεροβαρελοδέτη με νεροβαρελοβάρεσε
Να ΄χα γω τα σύνεργα
του γιού του νεροβαρελοδετή,
καλύτερα θα σε νεροβαρελόδενα

----------------

Άσπρη πέτρα ξεξασπρη στον ήλιο ξεξασπρόττερη, όποιος την πει καλλύτερα τζιείνος εν ο καθαρόγλωσσος

------------

Aνέβηκα στη μιτσιριά στη τσιτσιριά στη τσιτσιχομιτσιριά να κόψω μίτσιρα τσίτσιρα τσιτσιχομιτσιχότσιρα και έσπασε η μιτσιριά η τσιτσιριά η τσιτσιχομιτσιριά και μου έπεσαν τα τσίτσιρα τα μίτσιρα τα τσιτσιχομιτσιχότσιρα.

-----------------

Kαλημέρα, καμηλιέρη. Kαμηλιέρη, καλημέρα.

----------------

Τ΄ς εντσαν τ΄ς αλλοι; Τ΄ς εντσαν! Σαν τ΄ς εντσαν τι;

-----------------

Μια τίγρη με τρία τιγράκια.

------------

Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη. Κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμενη.

---------------

Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά. Πάει ο σκύλος ο διπλός, ο διπλογυρι-γυριστός, να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά.

---------

Κοράλλι, μικροκόραλλο και μικροκοραλλάκι
Κοράλλι, ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι

----------

Τρεις σπανοί Ισπανοί, εις πανί ισπανικόν ιππικόν ζωγραφίζουν.

----------

Σιδηροδρομικός σταθμός του Σιδηροκάστρου

---------

Ο γιος του Ρουμπή, του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή, βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει, και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.

-----------------

Αναποδογυροκαρυδοταυλόπαγκος.

---------------

Καπνός παντοπάνκαπνος

-------------

Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.

----------

Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;

------------

H τζίτζαινα, η μίτζαινα, η τζιτζιμιτζιχότζαινα, η Δέσποινά μου ανέβηκε στη τζίτζαινα, στη μίτζαινα, στη τζιτζιμιτζιχότζαινα, και έκοψε τον καρπον της τζίτζαινης, την μίτζαινης, την τζιτζιμιτζιχότζαινης.

-----------------

Ακούμπα Κούλα, όλα τα μπαούλα.

------------

τυφλός τα τ' ώτα, τον τε νουν, τα τ' όμματ' εί.

-----------------

Φτου σκωληκομερμυγκότρυπα (σκουληκομυρμηγκότρυπα)

--------------

Φίλε, φέρε φίλους, φάτε, φύγετε!

---------

Ο κόπρος ο παντακόκοπρος, που κόπρευε και μούλευε τα παντακοκοπρομούμουλα.

----------------

Εις υγείαν στον τραπεζογυροκαρεκλοκαθιζόμενον.

------------

Κάτω από την πυθαρόπλακα,
την πυθαρόπλακά μας,
κάθεται νούμι και νούμι και νούμι
και νούμι και νουμάκι,
πάω να πιάσω το νούμι
και φεύγει το νουμάκι.

---------------

Ο ρουμπής, ο κουμπής, ο ρουμποκομπολογής βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.

-------------

Η μάνα μου η μαυροβουνού, ψωμί σφελίδες μοίραζε.

----------

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη.

---------------

Eκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλοπελεκητή ποιός τη μολυβδοκοντυλοπελεκούσε; O γιός του μολυβδοκοντυλοπελεκητή. Nα'χα κι εγώ τα σύνεργα τα μύνεργα του γιού του μολυβδοκοντυλοπελεκητή να τη μολυβδοκοντυλοπελεκούσα καλύτερα απ΄το γιο του μολυβδοκοντυλοπελεκητή.

---------

Η μάννα μου η ασπρογούνα,
η μάννα μου η μαυρογούνα,
άσπρο μαύρο το γουνί της
και το παραγούνι της.

-----------

Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε;- Του νεροβαρελοδέτη ο γιος.

---------------

Παρεμπιπτόντως, επί του παρόντος όντος, διεπιστώθη πονόδοντος, και διετάχθη κατεπειγόντως, η εξαγωγή του οδόντος

-----------

Σώσος και Σωσώ σοι τόνδ' ανέθηκε,
Σώσος μεν σωθείς, Σωσώ δ' ότι
Σώσος εσώθη.

------------
[x]