Γλωσσοδέτης: Ανασήκωσε την πλάκα κι αν με εύρεις απο κάτω ανεμιδιγάδισέ με #35

Anasikose tin plaka ki an me eyreis apo kato anemidigadise me.
Ανασήκωσε την πλάκα κι αν με εύρεις απο κάτω ανεμιδιγάδισέ με.
Anasikose tin plaka ki an me eyreis apo kato anemidigadise me.
https://100xhahaha.com/pic!5d6a645b_ss.jpg