Εικόνα: Ο γιος του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή; Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα του γιου του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκούσα καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή #54

Mia ekklisia molybdoti, molybdokontyloglyptopelekiti, poios tin molybdokontyloglyptopelekise; O gios toy molybdokontyloglyptopelekiti; An eicha ego ta synerga, ta minerga toy gioy toy molybdokontyloglyptopelekiti, ta ti molybdokontyloglyptopelekoysa kalytera apo to gio toy molybdokontyloglyptopelekiti.
Μια εκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, ποιος την μολυβδοκοντυλογλυπτοπελέκησε; Ο γιος του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή; Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα του γιου του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή, θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκούσα καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή.
Mia ekklisia molybdoti, molybdokontyloglyptopelekiti, poios tin molybdokontyloglyptopelekise; O gios toy molybdokontyloglyptopelekiti; An eicha ego ta synerga, ta minerga toy gioy toy molybdokontyloglyptopelekiti, ta ti molybdokontyloglyptopelekoysa kalytera apo to gio toy molybdokontyloglyptopelekiti.
https://100xhahaha.com/pic!96d0ee68_ss.jpg