Γλωσσοδέτης+Εικόνα | Γιατρέ, γιαούρτι τρώω #52

Giatre, giaourti troo.
Γιατρέ, γιαούρτι τρώω.
Giatre, giaourti troo.
https://100xhahaha.com/pic!623c16b1_sr.jpg