Φάλαινα, φαλαινάκι #55

Falaina, falainaki
Φάλαινα, φαλαινάκι
Falaina, falainaki
https://100xhahaha.com/pic!cf2eba81_sr.jpg