Γλωσσοδέτες στα ελληνικά: H τζίτζαινα, η μίτζαινα, η τζιτζιμιτζιχότζαινα, η Δέσποινά μου ανέβηκε στη τζίτζαινα, στη μίτζαινα, στη τζιτζιμιτζιχότζαινα, και έκοψε τον καρπον της τζίτζαινης, την μίτζαινης, την τζιτζιμιτζιχότζαινης #16

H tzitzaina, i mitzaina, i tzitzimitzichotzaina, i Despoina moy anebike sti tzitzaina, sti mitzaina, sti tzitzimitzichotzaina, kai ekopse ton karpon tis tzitzainis, tin mitzainis, tin tzitzimitzichotzainis.
H τζίτζαινα, η μίτζαινα, η τζιτζιμιτζιχότζαινα, η Δέσποινά μου ανέβηκε στη τζίτζαινα, στη μίτζαινα, στη τζιτζιμιτζιχότζαινα, και έκοψε τον καρπον της τζίτζαινης, την μίτζαινης, την τζιτζιμιτζιχότζαινης.
H tzitzaina, i mitzaina, i tzitzimitzichotzaina, i Despoina moy anebike sti tzitzaina, sti mitzaina, sti tzitzimitzichotzaina, kai ekopse ton karpon tis tzitzainis, tin mitzainis, tin tzitzimitzichotzainis.
https://100xhahaha.com/pic!45937ee0_sr.jpg