Γλωσσοδέτης: H τζίτζαινα, η μίτζαινα, η τζιτζιμιτζιχότζαινα, η Δέσποινά μου ανέβηκε στη τζίτζαινα, στη μίτζαινα, στη τζιτζιμιτζιχότζαινα, και έκοψε τον καρπον της τζίτζαινης, την μίτζαινης, την τζιτζιμιτζιχότζαινης #16

H tzitzaina, e mitzaina, e tzitzimitzichotzaina, e Despoina mou anebeke ste tzitzaina, ste mitzaina, ste tzitzimitzichotzaina, kai ekopse ton karpon tes tzitzaines, ten mitzaines, ten tzitzimitzichotzaines.
H τζίτζαινα, η μίτζαινα, η τζιτζιμιτζιχότζαινα, η Δέσποινά μου ανέβηκε στη τζίτζαινα, στη μίτζαινα, στη τζιτζιμιτζιχότζαινα, και έκοψε τον καρπον της τζίτζαινης, την μίτζαινης, την τζιτζιμιτζιχότζαινης.
H tzitzaina, e mitzaina, e tzitzimitzichotzaina, e Despoina mou anebeke ste tzitzaina, ste mitzaina, ste tzitzimitzichotzaina, kai ekopse ton karpon tes tzitzaines, ten mitzaines, ten tzitzimitzichotzaines.
https://100xhahaha.com/pic!45937ee0_sfg.jpg