Γλωσσοδέτης: Η μάνα μου η μαυροβουνού, ψωμί σφελίδες μοίραζε #7

E mana mou e maurobounou, psomi sphelides moiraze.
Η μάνα μου η μαυροβουνού, ψωμί σφελίδες μοίραζε.
E mana mou e maurobounou, psomi sphelides moiraze.
https://100xhahaha.com/pic!c2d1d7c1_sfg.jpg