Γλωσσοδέτες στα ελληνικά: Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε;- Του νεροβαρελοδέτη ο γιος #3

Bareli nerobarelo, poios se nerobarelodene?- Tou nerobarelodete o gios.
Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε;- Του νεροβαρελοδέτη ο γιος.
Bareli nerobarelo, poios se nerobarelodene?- Tou nerobarelodete o gios.
https://100xhahaha.com/pic!762e9ec2_ss.jpg