Εικόνα: Της αλεπούς ο νούρλαρος πως δεν εξεκαυκαλοξεκουμποθηλυκαθρώθη; Τουτη η στράτα κι΄ άλλη μία, όλο μουλαραχναριά. Της αλεπούς η ουρά εφτά φορές εξεφηκαροκομπομανικοθηλυκώθηκε #49

Tes alepous o nourlaros pos den exekaukaloxekoumpothelykathrothe? Toute e strata ki? alle mia, olo moularachnaria. Tes alepous e oura ephta phores exephekarokompomanikothelykotheke.
Της αλεπούς ο νούρλαρος πως δεν εξεκαυκαλοξεκουμποθηλυκαθρώθη; Τουτη η στράτα κι΄ άλλη μία, όλο μουλαραχναριά. Της αλεπούς η ουρά εφτά φορές εξεφηκαροκομπομανικοθηλυκώθηκε.
Tes alepous o nourlaros pos den exekaukaloxekoumpothelykathrothe? Toute e strata ki? alle mia, olo moularachnaria. Tes alepous e oura ephta phores exephekarokompomanikothelykotheke.
https://100xhahaha.com/pic!dc0dabf1_sfg.jpg