Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή; #17

O papas o pachys, ephage pachia phake. Giati papa pachy ephages pachia phake?
Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;
O papas o pachys, ephage pachia phake. Giati papa pachy ephages pachia phake?
https://100xhahaha.com/pic!9f636804_sfg.jpg