Εικόνα: Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή; #17

O papas o pachys, efage pachia faki. Giati papa pachy efages pachia faki;
Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;
O papas o pachys, efage pachia faki. Giati papa pachy efages pachia faki;
https://100xhahaha.com/pic!9f636804_sfg.jpg