Γλωσσοδέτες στα ελληνικά+Εικόνες | Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά. Πάει ο σκύλος ο διπλός, ο διπλογυρι-γυριστός, να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά #25

E sykia mas e diple, e diplogyriste, kanei ta syka ta dipla, ta diplogyri-gyrista. Paei o skylos o diplos, o diplogyri-gyristos, na phaei ta syka ta dipla, ta diplogyri-gyrista.
Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά. Πάει ο σκύλος ο διπλός, ο διπλογυρι-γυριστός, να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά.
E sykia mas e diple, e diplogyriste, kanei ta syka ta dipla, ta diplogyri-gyrista. Paei o skylos o diplos, o diplogyri-gyristos, na phaei ta syka ta dipla, ta diplogyri-gyrista.
https://100xhahaha.com/pic!6a5a8f06_sr.jpg