Γλωσσοδέτες στα ελληνικά: Ανασήκωσε την πλάκα κι αν με εύρεις απο κάτω ανεμιδιγάδισέ με #35

Anasekose ten plaka ki an me eureis apo kato anemidigadise me.
Ανασήκωσε την πλάκα κι αν με εύρεις απο κάτω ανεμιδιγάδισέ με.
Anasekose ten plaka ki an me eureis apo kato anemidigadise me.
https://100xhahaha.com/pic!5d6a645b_sr.jpg