Γλωσσοδέτης: Ο ρουμπής, ο κουμπής, ο ρουμποκομπολογής βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες #8

O roympis, o koympis, o roympokompologis bgike na roympepsei, na koympepsei, na roympokompologepsei kai ton piasan oi roympides, oi koympides, oi roympokompologides.
Ο ρουμπής, ο κουμπής, ο ρουμποκομπολογής βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.
O roympis, o koympis, o roympokompologis bgike na roympepsei, na koympepsei, na roympokompologepsei kai ton piasan oi roympides, oi koympides, oi roympokompologides.
https://100xhahaha.com/pic!3019b82c_ss.jpg