Γλωσσοδέτες στα ελληνικά: Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα #42

Kalimera kamilari, kamilari kalimera
Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα
Kalimera kamilari, kamilari kalimera
https://100xhahaha.com/pic!c484a2fd_sfg.jpg