Εικόνα: Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι #18

Korali psilokoralo kai psilokoralaki.
Κοράλι ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι.
Korali psilokoralo kai psilokoralaki.
https://100xhahaha.com/pic!0806ad21_ss.jpg