Γλωσσοδέτης+Εικόνα | Το ξίδι του Ξέρξη ξίδιασε #43

To xidi tou Xerxe xidiase
Το ξίδι του Ξέρξη ξίδιασε
To xidi tou Xerxe xidiase
https://100xhahaha.com/pic!89a99496_sr.jpg