Γλωσσοδέτες στα ελληνικά: Ο ρουμπής, ο κουμπής, ο ρουμποκομπολογής βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες #8

O roumpes, o koumpes, o roumpokompologes bgeke na roumpepsei, na koumpepsei, na roumpokompologepsei kai ton piasan oi roumpedes, oi koumpedes, oi roumpokompologedes.
Ο ρουμπής, ο κουμπής, ο ρουμποκομπολογής βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.
O roumpes, o koumpes, o roumpokompologes bgeke na roumpepsei, na koumpepsei, na roumpokompologepsei kai ton piasan oi roumpedes, oi koumpedes, oi roumpokompologedes.
https://100xhahaha.com/pic!3019b82c_sr.jpg