Από τα ύψη τ΄ ουρανού πέφτει τ΄ αυγό του γερανού, τσακίζει πέντε μάρμαρα, μαρμαρομαυρομάρμαρα, μαυρομάρμαρα #45

Apo ta ypsi t΄ oyranoy / peftei t΄ aygo toy geranoy, / tsakizei pente marmara, / marmaromayromarmara, mayromarmara.
Από τα ύψη τ΄ ουρανού / πέφτει τ΄ αυγό του γερανού, / τσακίζει πέντε μάρμαρα, / μαρμαρομαυρομάρμαρα, μαυρομάρμαρα.
Apo ta ypsi t΄ oyranoy / peftei t΄ aygo toy geranoy, / tsakizei pente marmara, / marmaromayromarmara, mayromarmara.
https://100xhahaha.com/pic!9df51ed8_sfg.jpg