Γλωσσοδέτες: Κάτω από την πυθαρόπλακα, την πυθαρόπλακά μας, κάθεται νούμι και νούμι και νούμι και νούμι και νουμάκι, πάω να πιάσω το νούμι και φεύγει το νουμάκι #9

Kato apo ten pytharoplaka, / ten pytharoplaka mas, / kathetai noumi kai noumi kai noumi / kai noumi kai noumaki, / pao na piaso to noumi / kai pheugei to noumaki.
Κάτω από την πυθαρόπλακα, / την πυθαρόπλακά μας, / κάθεται νούμι και νούμι και νούμι / και νούμι και νουμάκι, / πάω να πιάσω το νούμι / και φεύγει το νουμάκι.
Kato apo ten pytharoplaka, / ten pytharoplaka mas, / kathetai noumi kai noumi kai noumi / kai noumi kai noumaki, / pao na piaso to noumi / kai pheugei to noumaki.
https://100xhahaha.com/pic!4fb323fd_sfg.jpg