Στου παππού μου τη ζωνάρα μια χοντρή χοντρή ξωμπλάρα που την εχοντροξώμπλιασε του χοντροξώμπλη η μάνα #44

Stou pappou mou te zonara mia chontre chontre xomplara pou ten echontroxompliase tou chontroxomple e mana.
Στου παππού μου τη ζωνάρα μια χοντρή χοντρή ξωμπλάρα που την εχοντροξώμπλιασε του χοντροξώμπλη η μάνα.
Stou pappou mou te zonara mia chontre chontre xomplara pou ten echontroxompliase tou chontroxomple e mana.
https://100xhahaha.com/pic!d9944165_sfg.jpg