Γλωσσοδέτες στα ελληνικά+Εικόνες | Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε ποιος το ξεκαρεκλοποδιάριασε ο ξεκαρεκλοποδαράς #34

Tes kareklas to podari, xekareklopodarotheke poios to xekareklopodiariase o xekareklopodaras.
Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε ποιος το ξεκαρεκλοποδιάριασε ο ξεκαρεκλοποδαράς.
Tes kareklas to podari, xekareklopodarotheke poios to xekareklopodiariase o xekareklopodaras.
https://100xhahaha.com/pic!4552bab2_sr.jpg