Γλωσσοδέτες+Εικόνες | Η μάννα μου η ασπρογούνα, η μάννα μου η μαυρογούνα, άσπρο μαύρο το γουνί της και το παραγούνι της #4

E manna mou e asprogouna, / e manna mou e maurogouna, / aspro mauro to gouni tes / kai to paragouni tes.
Η μάννα μου η ασπρογούνα, / η μάννα μου η μαυρογούνα, / άσπρο μαύρο το γουνί της / και το παραγούνι της.
E manna mou e asprogouna, / e manna mou e maurogouna, / aspro mauro to gouni tes / kai to paragouni tes.
https://100xhahaha.com/pic!b3423f99_sr.jpg