Γλωσσοδέτης+Εικόνα | Kαμηλιέρη, καλημέρα #29

Kalemera, kameliere. Kameliere, kalemera.
Kαλημέρα, καμηλιέρη. Kαμηλιέρη, καλημέρα.
Kalemera, kameliere. Kameliere, kalemera.
https://100xhahaha.com/pic!970b7ab6_ss.jpg