Γλωσσοδέτες+Εικόνες | Ο γιος του Ρουμπή, του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή, βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει, και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες #21

O gios tou Roumpe, tou Koumpe, tou roumpokompologe, bgeke na roumpepsei, na koumpepsei, na roumpokompologepsei, kai ton piasan oi roumpedes, oi koumpedes, oi roumpokompologedes.
Ο γιος του Ρουμπή, του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή, βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει, και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.
O gios tou Roumpe, tou Koumpe, tou roumpokompologe, bgeke na roumpepsei, na koumpepsei, na roumpokompologepsei, kai ton piasan oi roumpedes, oi koumpedes, oi roumpokompologedes.
https://100xhahaha.com/pic!dede1d84_sfg.jpg