Εικόνα: Βαρέλι, ωεροβάρελο ποιος σε νεροβαρελόδεσε; Ο γιος του νεροβαρελοδέτη με νεροβαρελοβάρεσε Να ΄χα γω τα σύνεργα του γιού του νεροβαρελοδετή, καλύτερα θα σε νεροβαρελόδενα #32

Bareli, oerobarelo / poios se nerobarelodese? / O gios tou nerobarelodete me nerobarelobarese / Na ?cha go ta synerga / tou giou tou nerobarelodete, / kalytera tha se nerobarelodena
Βαρέλι, ωεροβάρελο / ποιος σε νεροβαρελόδεσε; / Ο γιος του νεροβαρελοδέτη με νεροβαρελοβάρεσε / Να ΄χα γω τα σύνεργα / του γιού του νεροβαρελοδετή, / καλύτερα θα σε νεροβαρελόδενα
Bareli, oerobarelo / poios se nerobarelodese? / O gios tou nerobarelodete me nerobarelobarese / Na ?cha go ta synerga / tou giou tou nerobarelodete, / kalytera tha se nerobarelodena
https://100xhahaha.com/pic!9f2ad37b_sr.jpg