Πέφτη έπεσε το πεύκο, Πέφτη πέφτει ο πεύκος κάτω #53

Pephte epese to peuko, Pephte pephtei o peukos kato.
Πέφτη έπεσε το πεύκο, Πέφτη πέφτει ο πεύκος κάτω.
Pephte epese to peuko, Pephte pephtei o peukos kato.
https://100xhahaha.com/pic!a18813c5_sfg.jpg