Γλωσσοδέτες στα ελληνικά+Εικόνες | Κοράλλι, μικροκόραλλο και μικροκοραλλάκι Κοράλλι, ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι #24

Koralli, mikrokorallo kai mikrokorallaki / Koralli, psilokorallo kai psilokorallaki
Κοράλλι, μικροκόραλλο και μικροκοραλλάκι / Κοράλλι, ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι
Koralli, mikrokorallo kai mikrokorallaki / Koralli, psilokorallo kai psilokorallaki
https://100xhahaha.com/pic!076ea072_sfg.jpg