Γλωσσοδέτες: Του το 'πα του παπού μου #51

Tou to 'pa tou papou mou.
Του το 'πα του παπού μου.
Tou to 'pa tou papou mou.
https://100xhahaha.com/pic!c1b1fc43_sr.jpg