Γλωσσοδέτες+Εικόνες | Από τα ύψη τ΄ ουρανού πέφτει τ΄ αυγό του γερανού, τσακίζει πέντε μάρμαρα, μαρμαρομαυρομάρμαρα, μαυρομάρμαρα #45

Apo ta ypse t? ouranou / pephtei t? augo tou geranou, / tsakizei pente marmara, / marmaromauromarmara, mauromarmara.
Από τα ύψη τ΄ ουρανού / πέφτει τ΄ αυγό του γερανού, / τσακίζει πέντε μάρμαρα, / μαρμαρομαυρομάρμαρα, μαυρομάρμαρα.
Apo ta ypse t? ouranou / pephtei t? augo tou geranou, / tsakizei pente marmara, / marmaromauromarmara, mauromarmara.
https://100xhahaha.com/pic!9df51ed8_sr.jpg