Γλωσσοδέτης: Κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμενη #26

Koypa kapakoti, koypa kapakomeni. Koypa ksekapakoti, koypa ksekapakomeni.
Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη. Κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμενη.
Koypa kapakoti, koypa kapakomeni. Koypa ksekapakoti, koypa ksekapakomeni.
https://100xhahaha.com/pic!460a5eb7_ss.jpg