Γλωσσοδέτες+Εικόνες | Πάγκος δίπαγκος τρίπαγκος τετραδοταβλόπαγκος #39

Pankos dipankos tripankos tetradotablopankos!
Πάγκος δίπαγκος τρίπαγκος τετραδοταβλόπαγκος!
Pankos dipankos tripankos tetradotablopankos!
https://100xhahaha.com/pic!bf4096b2_sfg.jpg