Γλωσσοδέτες+Εικόνες | Οι σπανοί Ισπανοί εις πανί εζωγράφισαν ισπανικόν στρατόν εις πανικόν #36

Oi spanoi Ispanoi eis pani ezographisan ispanikon straton eis panikon.
Οι σπανοί Ισπανοί εις πανί εζωγράφισαν ισπανικόν στρατόν εις πανικόν.
Oi spanoi Ispanoi eis pani ezographisan ispanikon straton eis panikon.
https://100xhahaha.com/pic!56e65457_sr.jpg