Γλωσσοδέτης+Εικόνα | Ρερητόρευκα το ρερητορευμένο ρω #48

Reritoreyka to reritoreymeno ro.
Ρερητόρευκα το ρερητορευμένο ρω.
Reritoreyka to reritoreymeno ro.
https://100xhahaha.com/pic!8752ef91_ss.jpg