Γλωσσοδέτης: Κάστανα βραστά σκαστά με τη βραστή σκαστή κουτάλα #40

Kastana brasta skasta me te braste skaste koutala.
Κάστανα βραστά σκαστά με τη βραστή σκαστή κουτάλα.
Kastana brasta skasta me te braste skaste koutala.
https://100xhahaha.com/pic!e34f6297_sr.jpg