Γλωσσοδέτης+Εικόνα | Ο γιος του Ρουμπή, του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή, βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει, και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες #21

O gios toy Roympi, toy Koympi, toy roympokompologi, bgike na roympepsei, na koympepsei, na roympokompologepsei, kai ton piasan oi roympides, oi koympides, oi roympokompologides.
Ο γιος του Ρουμπή, του Κουμπή, του ρουμποκομπολογή, βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει, και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.
O gios toy Roympi, toy Koympi, toy roympokompologi, bgike na roympepsei, na koympepsei, na roympokompologepsei, kai ton piasan oi roympides, oi koympides, oi roympokompologides.
https://100xhahaha.com/pic!dede1d84_ss.jpg