Γλωσσοδέτης+Εικόνα | Έφαγα και χόρτασα, ζεστά ξερά σκαστά κουκιά, με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα #38

Ephaga kai chortasa, zesta xera skasta koukia, me te zeste xere skaste koutala
Έφαγα και χόρτασα, ζεστά ξερά σκαστά κουκιά, με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα
Ephaga kai chortasa, zesta xera skasta koukia, me te zeste xere skaste koutala
https://100xhahaha.com/pic!73271051_ss.jpg