Γλωσσοδέτης+Εικόνα | Γιατρέ, γιαούρτι τρώω #52

Giatre, giaoyrti troo.
Γιατρέ, γιαούρτι τρώω.
Giatre, giaoyrti troo.
https://100xhahaha.com/pic!623c16b1_sfg.jpg