Γλωσσοδέτες στα ελληνικά: Του το 'πα του παπού μου #51

Toy to 'pa toy papoy moy.
Του το 'πα του παπού μου.
Toy to 'pa toy papoy moy.
https://100xhahaha.com/pic!c1b1fc43_sfg.jpg