Γλωσσοδέτες στα ελληνικά+Εικόνες | Ο κόπρος ο παντακόκοπρος, που κόπρευε και μούλευε τα παντακοκοπρομούμουλα #11

O kopros o pantakokopros, pou kopreue kai mouleue ta pantakokopromoumoula.
Ο κόπρος ο παντακόκοπρος, που κόπρευε και μούλευε τα παντακοκοπρομούμουλα.
O kopros o pantakokopros, pou kopreue kai mouleue ta pantakokopromoumoula.
https://100xhahaha.com/pic!439371a0_ss.jpg