Comma jokes: +I love my parents, Lady Gaga and Humpty Dumpty +I love my parents Lady Gaga and Humpty Dumpty #8

What a difference a comma makes: / •I love my parents, Lady Gaga and Humpty Dumpty / •I love my parents Lady Gaga and Humpty Dumpty
What a difference a comma makes: / •I love my parents, Lady Gaga and Humpty Dumpty / •I love my parents Lady Gaga and Humpty Dumpty
https://100xhahaha.com/pic!12705ddd_st.jpg