Lehrer Witze+Bilder | Fritzchen, kannst du mir zwei Vokale nennen? Ääääh, uuh. #23

Lehrer: "Fritzchen, kannst du mir zwei Vokale nennen?" —"Aeaeaeaeh, uuuuh" —"Richtig, sehr gut"
Lehrer: "Fritzchen, kannst du mir zwei Vokale nennen?" "Ääääh, uuuuh" "Richtig, sehr gut"
Lehrer: "Fritzchen, kannst du mir zwei Vokale nennen?" "Aeaeaeaeh, uuuuh" "Richtig, sehr gut"
https://100xhahaha.com/pic!d21e4a36_st.jpg