Bild: Wird schon wern sprach Frau Kern bei Frau Horn is auch geworn #55

Wird schon wern / sprach Frau Kern / bei Frau Horn / is auch geworn
Wird schon wern / sprach Frau Kern / bei Frau Horn / is auch geworn
https://100xhahaha.com/pic!86410d88_st.jpg