Шутка: Согласно тестам Космо, Семён - - гораздо более симпатичная, сексуальная и уверенная в себе женщина, чем его жена #99

Soglasno testam "Kosmo", Semyon - - gorazdo bolee simpatichnaya, seksualnaya i uverennaya v sebe zhenshina, chem ego zhena.
Согласно тестам "Космо", Семён - - гораздо более симпатичная, сексуальная и уверенная в себе женщина, чем его жена.
Soglasno testam "Kosmo", Semyon - - gorazdo bolee simpatichnaya, seksualnaya i uverennaya v sebe zhenshina, chem ego zhena.
https://100xhahaha.com/pic!53b9866c_ss.jpg