Шутка: Дорогой, ты купил мне на 8 марта подарок? Конечно, дорогая А он мне понравится? #87

"Dorogoj, ty kupil mne na 8 marta podarok?" —"Konetshno, dorogaja." —"A on mne ponravitsja?" —"Esli ne ponravitsja, otdash mne, ja o takom spinninge davno metshtal."
"Дорогой, ты купил мне на 8 марта подарок?" "Конечно, дорогая." "А он мне понравится?" "Если не понравится, отдашь мне, я о таком спиннинге давно мечтал."
"Dorogoj, ty kupil mne na 8 marta podarok?" "Konetshno, dorogaja." "A on mne ponravitsja?" "Esli ne ponravitsja, otdash mne, ja o takom spinninge davno metshtal."
https://100xhahaha.com/pic!069f1bc9_sfrb.jpg