Englische Katzenwitze+Bilder | Cat: You're not real, Nyan Cat! Nyan Cat: #45

Cat: "You're not real, Nyan Cat!" —Nyan Cat: "But I have a sparkly rainbow butt"
Cat: "You're not real, Nyan Cat!" Nyan Cat: "But I have a sparkly rainbow butt"
https://100xhahaha.com/pic!b9c7d428_sf.jpg
de