Łamaniec językowy: Szaławiła grał na bałałajce, połykając ser półtłusty #28

Szalawila gral na balalajce, polykajac ser poltlusty
Szaławiła grał na bałałajce, połykając ser półtłusty
Szalawila gral na balalajce, polykajac ser poltlusty
https://100xhahaha.com/pic!e6e71329_sr.jpg