Polnische Zungenbrecher+Obrazki | Grzegorz Gżegżółkiewicz grzebał grzebieniem w grzybie, gdyż ugrzsązł w grząskiej grzędzie #54

Grzegorz Gzegzolkiewicz grzebal grzebieniem w grzybie, gdyz ugrzsazl w grzaskiej grzedzie
Grzegorz Gżegżółkiewicz grzebał grzebieniem w grzybie, gdyż ugrzsązł w grząskiej grzędzie
Grzegorz Gzegzolkiewicz grzebal grzebieniem w grzybie, gdyz ugrzsazl w grzaskiej grzedzie
https://100xhahaha.com/pic!cc1905a0_sfp.jpg