Polskie łamańce językowe: Przygwoździ Bździągwa gwoździem źdźbło, to pobździ źdźbłko #53

Przygwozdzi Bzdziagwa gwozdziem zdzblo, to pobzdzi zdzblko
Przygwoździ Bździągwa gwoździem źdźbło, to pobździ źdźbłko
Przygwozdzi Bzdziagwa gwozdziem zdzblo, to pobzdzi zdzblko
https://100xhahaha.com/pic!bfbf094d_sr.jpg