Polskie łamańce językowe: Pchła pchnęła pchłę pchłą - - i po pchle #47

Powiedziala pchla pchle: pchnij, pchlo, pchle pchla. Pchla pchnela pchle pchla - - i po pchle!
Powiedziała pchła pchle: pchnij, pchło, pchłę pchłą. Pchła pchnęła pchłę pchłą - - i po pchle!
Powiedziala pchla pchle: pchnij, pchlo, pchle pchla. Pchla pchnela pchle pchla - - i po pchle!
https://100xhahaha.com/pic!bf96708c_ss.jpg